Ringkeuring
Spelregels Ringkeuring op NLKV Show

Elke exposant mag per ring niet meer dan 2 katten inschrijven.
Er zijn 4 ringen n.l. volwassen ring, kittenring en kastraten ring.
plus een Special Ring (met een ras van één van de Specials)

U mag dus als u dit wilt in elke ring 2 katten inschrijven
De inschrijving voor de ringen is beperkt . (± 15 plaatsen per ring)


Op het inschrijf formulier kunt u onderaan aan geven welke katten er met de ringkeuring mee
moeten doen.

Back to Top