WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING


De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.

De NLKV is opgericht op 18 november 1977
De NLKV is een vereniging die bereikbaar is en u snel antwoord op uw vragen geeft.
__________________

Persbericht

Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Op 18 januari en 7 maart 2020 kwam het overlegorgaan “Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen” weer bijeen.

Gesproken is over de verplichting om alle fokdieren en kittens te chippen. Alle verenigingen die deze verplichting nog niet hebben opgenomen in hun reglement zullen deze conform eigen regels al dan niet gefaseerd  invoeren.

Een overzicht van het totaal aantal in 2019 uitgegeven stambomen per ras van alle participerende kattenverenigingen wordt verzameld.

Vanuit het Gezamenlijk overleg is een brief gezonden naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief is de minister verzocht om het overlegorgaan te beschouwen als het aanspreekpunt daar waar het gaat om de sector raskatten.

Alle kattenverenigingen zijn benaderd door Dier en Recht over kortsnuitige katten (de Pers en Exotic). Deze organisatie ziet graag richtlijnen betreffende de minimale snuitlengte van de kat. Vanuit het Gezamenlijk overleg is als reactie een brief gestuurd waarin is aangegeven dat de gezamenlijke Nederlandse kattenverenigingen hun verantwoordelijkheid reeds nemen door de bij hun aangesloten fokkers te ondersteunen bij een verantwoord en gezond fokbeleid. Op termijn volgt mogelijk een overleg met Dier en Recht.

Niet alle kattenverenigingen konden zich vinden in de werkwijze en/of correspondentie van het overlegorgaan. Het overlegorgaan gaat verder met de volgende verenigingen: Cats & Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV en NLKV.

 ----------------------------------------------------------------

In Onze Raskatten van de NLKV staat een oproep voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 20 Juni.
Helaas zal het door de maatregelen tegen het corona virus
niet mogelijk zijn om de ALV door te laten gaan.
Mocht het op een later tijdstip alsnog mogelijk zijn dan worden
de leden daarvan op de hoogte gesteld. 

-----------------------------
Show Eindhoven 11-10-2020

Het bestuur van de NLKV heeft helaas moeten besluiten om de show die gepland stond voor 11 oktober 2020 niet door te laten gaan. Vanwege de regels en beperkingen door het coronavirus. De 1,5 meter regel die ook na 1 september zal blijven valt niet te combineren met het geven van een kattenshow. Het was moeilijk dit besluit te moeten nemen maar het kan helaas niet anders.
De geplande show op 13 december 2020 blijft vooralsnog in beraad….


_____________________________
Bericht van het stamboeksecretariaat...
 
Als u een stamboomaanvraag hebt ingediend, controleer dan a.u.b. uw ‘Postvak IN’ van al uw e-mail adressen(!).

Ontvangt u – binnen een paar dagen - geen betalingsverzoek? Kijk dan ook even in uw map ‘Ongewenste e-mail’ want dan is het betalingsverzoek wellicht als SPAM daarin geplaatst.

 Met vriendelijke groet,

Tiny Vollemans - stamboeksecretariaat en ledenadministratie NLKVDe NLKV maakt deel uit van het gezamenlijk Overleg alle Verenigingen
waaraan alle verenigingen inclusief de FIFE deel aan neemt.Agenda

 
Volledige agenda

Back to Top