WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING


De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.

De NLKV is opgericht op 18 november 1977

De NLKV is een vereniging die bereikbaar is en u snel antwoord op uw vragen geeft.

In verband met overlijden eigenaar zijn we op zoek naar een goed tehuis voor 2 Noorse Boskat poezen. Moeten bij elkaar blijven, moeder Gyrid en kleindochter Idunn. De oudste is geboren 20-10-2004 de andere is van 2010. Beide katten hebben al hun inentingen (geldig tot januari 2020). Ze verblijven nu bij pension Boszicht in Dalfsen.
U kunt voor info contact opnemen met dhr. Stiekema Tel: 077-4741823
of info@roozendael.nl


_________________________________

In verband met de komende vakantie periode worden in de maand juli geen stambomen verwerkt.
Stamboomaanvragen die uiterlijk op 15 juni 2019 zijn ingediend, kunnen voor de vakantie worden verwerkt. Begin augustus worden de werkzaamheden hervat.
Ik reken op uw begrip!
Tiny Vollemans (stamboeksecretaris)

_______________________

online inschrijfformulier

Onze volgende show zal zijn op 13 oktober 2019
De Velohal in Wateringen (onder Den Haag)

met de specials: Maine Coon
BKH / BLH
Abessijn / Somali
Ragdoll

_______________________________________

                                     zaterdagmiddag 15 Juni 2019
                            Agenda Algemene Ledenvergadering NLKV
                                                                                                                                                                            

                                       De Jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden op:  15 juni 2019
                                          De NLKV roept de leden op om de vergadering bij te wonen

                                                                in
Partycentrum De Lockhorst
                                                                           Sportlaan 1
                                                                      3364 AT Sliedrecht
 

                                            Zaal open: 13.30 uur                     Aanvangstijd 14.00 uur

  1.    Opening
  2.    Vaststelling en goedkeuring agenda
  3.    Goedkeuring notulen ALV 16 juni 2018
  4.    Verkiezing bestuursleden **
  5.    Gecombineerd jaarverslag secretaris,
         stamboeksecretaris en penningmeester
                               PAUZE                                               
  6.    goedkeuring financiën en verslag 
         kascontrole commissie
  7.    Kiezen kascontrole commissie
  8.    Aanpassing tarieven
  9.    Begroting en planning 2019
  10.  Rondvraag
  11.  Sluiting                                                              
** Toelichting punt 4 van de agenda: 
Aftredend als bestuurslid (volgens rooster) is:
secretaris Koos Hooft deze stelt zich herkiesbaar.

Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich
aanmelden bij de voorzitter mevr. J. Geelen,
uw schriftelijke reactie dient minimaal 5 dagen
voor de ledenvergadering te zijn ontvangen.

Alleen leden van de NLKV hebben toegang
tot de Algemene Ledenvergadering of
niet leden (toehoorders) na aanvragen
en toestemming van de voorzitter.
 
De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

De NLKV staat altijd open voor informeel overleg.Agenda

 
Volledige agenda

Back to Top