Beste fokkers en kattenliefhebbers, de nieuwe regels....ondertussen lijkt het op een soort van paniek voetbal. Iedereen maakt iedereen gek met allerlei berichten, petities en weet ik al wat niet meer...

De verenigingen zijn er echt mee bezig om alles duidelijk te krijgen maar vooralsnog weet niemand, ook bij de instanties niet hoe het nu precies zit. Wij stellen voor om vooral de rust te bewaren en af te wachten tot 'men' duidelijk heeft wat nu precies de regels inhouden.
Als... voorbeeld: gisteren heeft iemand 3 x het RVO gebeld en kreeg driemaal een verschillend antwoord omdat men het daar ook niet precies weet.

Duidelijk is dat wanneer je echt meer dan 20 kittens per jaar fokt, dan val je onder de regeling bedrijfsmatig en moet je je laten registreren.
Ons advies is: voor zover men dit nog niet deed, alles te registreren wat met de katten te maken heeft zoals alle uitgaven, facturen bewaren, het aantal nestjes en kittens etc...zodat je als fokker bewijzen kunt overleggen indien nodig dat het een hobby is en dat deze hobby geld kost i.p.v. oplevert.
Een bedrijf wat geen winst maakt is snel failliet...

Dus bewaar de rust en ga niet in het wilde weg actie ondernemen en cursussen volgen waarvan men of niet weet of die dan wel als rechtsgeldig gezien zullen worden. Zodra de verenigingen duidelijk hebben hoe het zit, brengen we onze leden op de hoogte.