WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING

De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.
De NLKV is opgericht op 18 november 1977


Het gebeurt regelmatig dat alleen het ‘stukje’ van het digitale stamboomaanvraagformulier
wordt ingevuld en doorgestuurd.
Het aparte dekkater formulier wordt veelal vergeten. De scans van de stambomen van vader/kater en
moeder/poes zijn of niet compleet of worden vergeten in een aparte mail na te sturen. 
 

Voor een digitale stamboomaanvraag kunt u het beste het ‘gewone’ WORD aanvraagformulier gebruiken. 
Aanvraagformulier stambomen1.doc
Hierin staat precies wat u moet aanleveren en binnen welke termijn.

U kunt vervolgens het compleet ingevulde aanvraagformulier + de benodigde documenten inscannen en mailen.

Het is belangrijk dat u geen foto’s aanlevert die gemaakt zijn met een smartphone. 
Het moeten scans zijn, gemaakt met een echte scanner en aangeleverd in een pdf-bestand!
 
 
Heeft u geen scanner?
Dan kunt u uw stamboomaanvraag + kopieën van de stambomen van de ouders etc. nog steeds per (gewone) post versturen.
Het maakt niet uit of u uw stamboomaanvraag digitaal of per gewone post aanlevert…voor het
maken van stambomen hebben we ca. 10 werkdagen nodig. 


Hou alsjeblieft als het kan voor het aanvragen van uw stambomen rekening met de komende vakantie
periode van ons hardwerkend stamboeksecretariaat.
De vakantieperiode zal zijn van 30 Juni tot half Augustus, dus zo'n 6 weken zal de uitgifte van
stambomen stil liggen.
Vraag dus als het mogelijk is voor eind Juni uw stambomen aan, dan heeft u ze nog op tijd.


***********************************************************************************************************************
                           Oproep Algemene Ledenvergadering op 17 Juni 2016    
                                        in
Cultureel centrum De Tuyter
                          Nachtegaalstraat 8    2922 VL Krimpen a/d IJssel
    


Zaal open: 19.30 uur       Aanvang ALV: 20.00 uur 

Agenda ALV 2016       

1.         Opening
2.         Vaststelling en goedkeuring agenda                       
** Toelichting punt 5 van de agenda:  
3.         Goedkeuring notulen ALV 19 juni 2015                        Aftredend als bestuurslid is
4.         Ingekomen stukken                                                        dhr. Marco Smit (algemeen bestuurslid)  
5.         Verkiezing bestuursleden **                                          en deze stelt zich herkiesbaar.
6.         Gecombineerd jaarverslag secretaris,                           Tegenkandidaten voor deze functie
            stamboeksecretaris en penningmeester                       kunnen zich aanmelden bij de
                               PAUZE                                                             secretaris dhr. Koos Hooft of

7.         Verslag kascontrole commissie                                      voorzitter mevr. J. Geelen,
8.         Kiezen kascontrole commissie 2016                              uw schriftelijke reactie dient voor de
9.         Goedkeuring financiën 2015                                           ledenvergadering te zijn ontvangen.
10.       Tarieven
11.       Begroting en planning 2016
12.       FNK
13.       Rondvraag
14.       Sluiting


De vereniging stelt zich ten doel:
het bevorderen van het op verantwoorde wijze fokken van raskatten


We zijn aangesloten bij:
de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK) waar overleg voor een gezamenlijk beleid
gevoerd wordt inzake gezondheid van de kat, showreglement en fokrichtlijnen etc.

Tevens heeft de NLKV zich aangesloten bij het PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit)
welke contacten onderhouden met de overheid inzake de nieuwe regels.


Agenda
  • Volgende show in Eindhoven

 
Volledige agenda

Back to Top